R169 - Optimal desinfeksjonspraksis fase 2-nedlasting

kr 320 pr stk,-

 

Rapportnr: 169/2009

Utgivelsesdato: 17.04.2009

Forfattere: Hallvard Ødegaard (SET/NTNU), Stein Østerhus (NTNU) og Esa Melin (NTNU).

Rapporten er ment som et hjelpemiddel som primært skal føre vannverkseier til et godt beslutningsgrunnlag for valg av vannbehandling og spesielt sluttdesinfeksjon for å sikre at man har tilstrekkelige hygieniske barrierer i vannverket.

Rapporten gir en fremgangsmåte (kalt god desinfeksjonspraksis) for å bestemme den barrierehøyde som må oppnås ved tiltak i nedslagsfelt og vannkilde, i vannbehandlingen for øvrig og i sluttdesinfeksjonen for at barrierevirkningen skal være tilfredsstillende. Utfra dette kan man bestemme hvor stor reduksjonen av ulike mikroorganismegrupper (bakterier, virus og parasitter) må være i sluttdesinfeksjonen.

Rapporten inneholder et sett av test- og beregningsmetoder (en ”verktøykasse”) som viser hvordan man kan beregne hvilken inaktiveringsgrad ulike desinfeksjonsmetoder gir. Verktøykassa benyttes til å bestemme om sluttdesinfeksjonen klarer (ved dimensjonering og ved drift) å oppnå den reduksjonen av mikroorganismer som bruk av prosedyren ”god desinfeksjonspraksis” tilsier.

Rapporten innholder også en rekke eksempler på utprøving av prosedyren på flere ulike norske og svenske vannverk.

Denne rapporten og prosedyren for bestemmelse av god desinfeksjonspraksis, er viktig verktøy for vannverkseier for å sikre at det foreligger tilstrekkelige hygieniske barrierer i vannbehandlingen, både ved utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for valg av vannbehandling og ved optimalisering av eksisterende prosesser.

Resultatene rapporteres i to rapporter; Norsk Vann rapport 169/2009, Optimal desinfeksjonspraksis fase 2, og 170/2009, Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis. Denne rapporten, rapport 169, er mer omfattende og inneholder forarbeidet og grunnlaget for prosedyren beskrevet i rapport 170.

Web Analytics