Vann- og avløpsjus 2020 - nettkonferanse

 

Vi ser fram til å møte dere på den aller første juskonferansen i Norsk Vanns regi. Påmeldingsskjema finner du helt nederst.

Mellom foredragene blir det pauser fra Norsk Vanns sofakrok med foredragsholdere, advokat Guttorm Jakobsen og Norsk Vanns jurister. Det vil også bli anledning til å sende inn refleksjoner og spørsmål til foredragene. 

Program

Dag 1 - onsdag 25. november 09.00 – 16.00 

Tidspunkt

Tema

0900 Åpning og praktiske opplysninger v/ Thomas Breen, Norsk Vann
0905 Den årlige oppdateringen: Regelverksprosesser i Norge og i EU v/ Elin Riise, Norsk Vann
0940 Pause med sofaprat
0950 Den årlige oppdateringen: Høringsforslagene om overvannsbestemmelser og «vanntjenestelov» v/ Elin Riise, Norsk Vann
1010 Pause med sofaprat
  Kommunale planer
1020 Kommunale planer for vann og avløp v/ Heidi Skaug, Norsk Vann
1040 Pause med sofaprat
1050 Helhetlig planlegging – muligheter og begrensninger v/ Bjørn Løfsgaard, Rambøll
1110 Pause med sofaprat
1120 Hvordan ivareta grunnvann i plan? v/ Gunnhild Storbekkrønning Solli, NMBU
1140 Pause med sofaprat
1150 Lunsj
1250 Forvaltning av nedbørfelt for overflatevannkilder v/ Mathias H. Kleppen og Anne Marie Bomo, Norconsult
1310 Erfaringer med ulike rettslige virkemidler for å beskytte drikkevannet v/ Sissel Dahlsveen, Trondheim kommune
1330 Pause med sofaprat 
1340 Mattilsynets erfaringer som innsigelsesmyndighet v/ Olav Vatn, Mattilsynet
1400 Hvordan ivareta godt drikke- og badevann i arealplanlegging og i tillatelser v/ Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet
1415 Pause med sofaprat 
  Gjennomføring av kommunale planer
1420 Opparbeidelse og overtakelse av opparbeidede hovedledninger og overvannsanlegg v/ Guttorm Jakobsen, Eget firma 
1440 Opparbeidelsesplikten v/ Randi Erdal, Bergen kommune
1500 Pause med sofaprat
1510 Fallgruver i forbindelse med kommunal behandling av refusjonssaker v/ Kjersti Cecilie Jensen, Advokatfirmaet Hjort
1530 Pause med sofaprat
1540 Hvordan formidle budskap til politikere? v/ Thomas Breen, Norsk Vann
1600 Avslutning

 

Dag 2 - torsdag 26. november 09.00 – 15.30 

Tidspunkt

Tema

  Etablering av vann- og avløpsanlegg
0900 Erfaringer fra prosjektgjennomføring v/ Jarle Ruud, Hias IKS
0920 Pause med sofaprat
0930 Tilstrekkelig slokkevann etter TEK17 § 11-17 (2): - Brannkum eller er det tilstrekkelig med brannbil/tank, - Ansvar for å avklare behovet v/ Sabina Przybylska-Wolanin og Iren Meli Lundby, Asker kommune
0950 Pause med sofaprat
1000 Norsk Vannstandard - Løypemelding v/ Gjertrud Eid, Norsk Vann
  Forvaltning av vann- og avløpsanlegg
1010 Rammebetingelser for utslippstillatelser etter kap. 14. v/ Rita Vigdis Hansen, Miljødirektoratet
1030 Pause med sofaprat
1040 Aktsomhetsplikt ved grunnvannstiltak v/ Gunnhild Storbekkrønning Solli, NMBU
1100 Pause med sofaprat
1110 Pålegg om å installere pumpe eller tilbakeslagsventil - Når kommunen endrer trase eller andre ytre forhold gjør det nødvendig v/Ann-Janette Hansen, Moss kommune
1130 Pause med sofaprat
1140 Lunsj
  Kommunal forurensningsmyndighet
1240 Etablering og drift av mindre avløpsanlegg - Ny veiledning med sjekkliste v/ Gjertrud Eid, Norsk Vann 
1300 Tilsyn med kapittel 13-anlegg: Resultater, oppfølging og forventninger v/ Mathieu Veulemans, Miljødirektoratet
1320 Pause med sofaprat
1330 Ulovlighetsoppfølging, praktiske utfordringer v/ Wenche Myhrvold Olsen, Indre Østfold kommune
1350 Pause med sofaprat
1400 Søknadsplikt for brønner, kommentarer til uttalelsen fra KMD i 2011 om at brønnboring ikke er søknadspliktig v/ Gunnhild Storbekkrønning Solli, NMBU
1420 Pause med sofaprat
  Gebyr og selvkost
1430 Revidert selvkostveiledning - mulighet til å drive salg med fortjeneste v/ Ida Stabo-Eeg, Norsk Vann
1450 Oppgjørskorreksjon: Enkeltvedtak, foreldelse, forvaltningsrettslige skranker for opphevelse - er det opprinnelige vedtaket en nullitet v/ Guttorm Jakobsen, Eget firma
1520  Sofaprat og avslutning 


Priser

Dag 1 (medlem): kr. 3000,-
Dag 1 (ikke-medlem): kr. 4000,-

Dag 2 (medlem): kr. 3000,-
Dag 2 (ikke-medlem): kr. 4000,-

Meld deg på allerede nå!
 

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato ons 25 nov 2020
Sluttdato tor 26 nov 2020
Kapasitet 300
Antall deltagere 173
Ledige plasser 127
Registrering lukkes 23 nov 2020 09:00
Vi tar ikke imot påmeldinger til dette arrangementet lenger.
Web Analytics