Vannkomitéen

Fagkomiteene i Norsk Vann skal tilrettelegge for samhandling med medlemmene, og medlemmene seg imellom. Hovedoppgavene for fagkomiteene vil ligge innenfor følgende områder:

• Strategier
• Kompetanse
• Formidling og synliggjøring
• Erfaringsoverføring
• Regelverk og påvirkning av rammebetingelser

Her kommer det tekst om Vannkomiteen.

Utskrift

Web Analytics