Informasjon om vann

Norsk vannforsyningssektor

Vann er menneskets viktigste næringsmiddel. Hver dag bruker hver person i Norge ca. 200 liter vann. Rundt 10 l går til drikke og matlaging, mens det øvrige går til andre formål, som renhold, hygiene, klesvask, toalettspyling m.m. Vannforsyningen dekker også behovene til andre enn husholdningene, som næringsliv, brannvesen, skoler, barnehager og helseinstitusjoner. 

Det er ca. 1600 vannverk i Norge som sørger for vannforsyning til 90 % av befolkningen, mens de øvrige 10 % har egen brønn eller mindre fellesanlegg. Av disse 1600 vannverkene er ca. 1100 kommunale eller interkommunale, ca. 400 er mindre samvirkevannverk eid av brukerne og ca. 100 er hyttevannverk. 90 % av vannforsyningen kommer fra overflatevannkilder, som innsjøer, tjern og elver, mens 10 % kommer fra grunnvannskilder. 41 % av vannproduksjonen fra kommunale vannverk går til husholdningene, 2 % går til fritidsboliger, 25 % går til næringsliv, mens 32 % går tapt som lekkasjer på ledningsnettet. Kravene til vannforsyningen er bl.a. gitt i drikkevannsforskriften.

Mer informasjon på vannverksregisteret.

Vann i verden

FNs menneskerettighetsråd vedtok 30. september 2010 at tilgang til vann og sanitær er en menneskerett. Det er fortsatt flere enn 780 mill. uten en tilfredstillende vannkilde, og klimaendringer og befolkningsvekst vil ramme hardest de som har dårligst vann og sanitær i dag. 

Investeringer i vann lønner seg, da forbedret vann og sanitær kan forhindre 9,1 % av alle sykdommer, 6,3 % av alle dødsfall, og til sammen spare 2,5 millioner liv årlig. Norge har en viktig rolle å spille gjennom vår stemme i internasjonale fora, og med kompetanseoverføring og bistandsmidler. 

Vann og helse

Kroppen din består av over 70 % vann, og du bør drikke minst 2,5 liter i døgnet. Ernæringsrådet har ferdigstilt rapporten "Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer" og overlevert den til helsedirektoratet. Det er gitt 13 kostråd til befolkningen, hvorav kostråd nr 9 anbefaler vann som drikke. God hydrering er positivt for hjerneaktivitet, fysisk utfoldelse, tannhelse og hud. 


Les mer om Vann anbefales som drikke.

Mer enn 11300 lesere av BMJ (British Medical Journal) kåret utbyggingen av den moderne VA-infrastruktur til det viktigste medisinske bidraget til bedre helse i verden, etter 1840. 

Mer informasjon hos Helsedirektoratet, Mattilsynet (tilsynsmyndighet), og Folkehelseinstituttet (kompetansestøtte for Mattilsynet). 

Friskt springvann

Kunnskap om vann hos abonnenter, presse og politikere varierer, og det vil være behov for å vise til informasjon om vann i ulike sammenhenger.

Ofte stilte spørsmål er svar på spørsmål som gjerne dukker opp fra abonnentene.

Faktaark omhandler utvalgte faglig tema som det kan vises til ved spørsmål fra pressen eller andre som søker mer omfattende informasjon.

Utskrift

Web Analytics