Nedenfor har vi samlet en rekke typiske spørsmål som abonnentene kan ha om VA-tjenesten og forsøkt å besvare disse. Vi har startet med noen typiske spørsmål/svar om gebyrer, men Norsk Vann mottar gjerne innspill om flere aktuelle spørsmål, slik at listen stadig kan utvides. Se menyvalgene "Vann" og "Avløp" for typiske spørsmål og svar om hhv. drikkevannskvalitet og avløpsrensing.
Web Analytics