Avtale om endret arbeidstid og utvidet overtid

Drikkevann

Partene i arbeidslivet har nå inngått en avtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. I praksis betyr det at det blir mulig å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid for kommunene.

På grunn av  koronaepidemien har partene inngått en sentral avtale om en utvidet mulighet til å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid. Avtalen er inngått med alle forhandlingssammenslutningene. Partene understreker at det er viktig at arbeidsgiver og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt dette lokalt. Dette skriver KS på sine hjemmesider.  KS skriver også til Norsk Vann at dette gjelder alle sektorer i kommunene, samt selskap som har tariffavtale med KS Bedrift.

Du kan lese mer om dette hos KS (inkludert avtalen).

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon. Stortinget har behandlet lovendringer, Arbeids- og sosialdepartementet har bestemt forskriftsendring og partene i KS-området har avtalt tilsvarende endringer i de tariffestede ordningene. KS forventer at tilsvarende endringer vil gjennomføres i alle offentlige pensjonsordninger. Norsk Vann har vært i kontakt med KS for å høre om ordningen utvides til andre grupper samfunnskritisk personell. KS har svart oss at de har henvendt seg til Arbeids- og sosialdepartementet om dette. Vi avventer svar på dette.

Du kan lese mer om dette hos KS. 

Utskrift

Web Analytics