Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Kloakkstopp foto Lier VVA KF

Alle kan bidra til at avløpsvann ikke kommer på avveie. Da må du unngå å kaste tørkepapir, våtservietter m.m. i avløpet. Dette gir kloakkstopp med kjelleroversvømmelser og kloakkutslipp i nærområdene.

– Q-tips, våtservietter, filler og annet søppel som havner i do er et stort problem for oss til vanlig, og den desidert største årsaken til pumpestopp. Under dagens spesielle omstendigheter registrerer vi nå en betydelig økning av dette og annet søppel inn til pumpestasjoner og renseanlegg, sier leder Hermann Schøttke i Lier vei, vann og avløp KF. 

– Nå sliter vi veldig ved pumpestasjonene i Bærum. Den siste uken har det vært en stor økning av søppel i kloakken og det fører til at stasjonene kan gå tette, sier driftsleder ved vann og kloakk i Bærum kommune, Morten Bachmann.

Norsk Vann oppfordrer alle hjem, institusjoner og forretningslokaler til å bruke normale dovettregler selv i en tid med mye fokus på ekstra god hygiene.

– Vår jobb er å holde avløpsanleggene i gang og sørge for sikker håndtering av avløpsvannet, og så må kommunens innbyggere sørge for å kaste søppel i søppelbøtta og fett og matrester i organisk avfall. Sammen skal vi løse denne utfordringen. For budskapet er enkelt: Tiss, bæsj og dopapir er alt som skal i do, sier leder av vann og avløp i Asker kommune, Kari Ekerholt.

Det er viktig for den normale driften av avløpsrenseanlegg og tilhørende installasjoner ikke får mange ekstra oppgaver som følge av at flere kaster ting i toalettet som ikke skal dit. I tillegg til ekstraarbeid for en yrkesgruppe som allerede har mye å håndtere, så kan det føre til kjelleroversvømmelser hos den enkelte husstand.

Vannverkene i Norge produserer rent vann så du kan ha god hygiene, men husk å bruke søppelbøtta.

NRV håndvask

Foto: Lier VVA KF og NRV IKS.

Utskrift

Web Analytics