Kronikk: Drikkevannet er trygt!

Glass vann

I Aftenposten Viten 17. mars ble det i en kronikk, signert lege Péter A. Csángó, stilt spørsmål ved om koronaviruset smitter via vann og avføring. Her er Folkehelseinstituttets og Norsk Vanns svar til dette. Koronavirusepidemien vil ikke utgjøre noen økt risiko for smitte via drikkevannet fordi norske vannbehandlingsanlegg har barrierer for dette viruset på lik linje med andre sykdomsfremkallende virus.

Det nye koronaviruset er påvist i avføringen til noen av de smittede, og vil derfor også kunne forekomme i avløpsvann. Det finnes foreløpig ikke noe som tyder på at utskillelsen av koronavirus er like høy som typiske mage-tarm-virus som norovirus og adenovirus. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderes ikke koronaviruset å være mer bestandig i miljøet eller mer resistent overfor renseprosesser og desinfeksjon enn andre sykdomsfremkallende virus. Så lenge man følger dagens krav og beste praksis for å unngå smittespredning via vann, så er det ikke behov for å sette inn korona-spesifikke tiltak. For denne smitteveien (fekal-oral) vurderes ikke det nye koronaviruset å være mer farlig enn annet som kan smitte via vann, og som man allerede har innarbeidet rutiner for å håndtere.

Vann- og avløpssektoren er én av 14 samfunnskritiske oppgaver som landets innbyggere er avhengige av. Alle som nå jobber på vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og med ledningsnett er ekstra oppmerksomme på å rette seg inn etter de krav og retningslinjer for god hygiene og helsemessig sikkert arbeid. 

Norsk Vann er i kontinuerlig dialog med kommunene og selskapene innen vannforsyning og avløpsrensing for å bistå slik at de ansatte unngår smitte. Det er generelle råd, basert på helsemyndighetenes råd, om at ansatte i størst mulig grad unngår kontakt med sine kollegaer og at arbeidshverdagen organiseres på en slik måte at sykdom hos enkelte ikke medfører at mange må i karantene eller blir syke. Det er viktig at ansatte i vann- og avløpssektoren holder seg friske for å kunne levere de samfunnskritiske vanntjenestene.

Det er mange sykdomsfremkallende virus, bakterier og parasitter som potensielt kan smitte via vann og avføring (fekal-oral smittevei). Det har alltid vært en hovedoppgave for alle som jobber med vannforsyning og avløpshåndtering å hindre at slik smitte skal skje.

Korona-spesifikke tiltak er derimot helt nødvendig for å unngå kontaktsmitte og dråpesmitte (person til person). Det vil nok i tiden fremover komme flere oppslag i media som bidrar til å skape frykt og spredning av faktafeil i den kritiske situasjonen vi nå er i. Vi anbefaler at befolkningen forholder seg til den informasjonen som til enhver tid ligger på FHIs nettsider.  

Utskrift

Web Analytics