Samfunnskritisk personell

kvernevik avløpsrenseanlegg

Personell som jobber med drikkevannsproduksjon og håndtering av avløpsvann er samfunnskritisk personell med rett til enkelte velferdstilbud. Regjeringen har oppdatert oversikten 13. april.

Regjeringen skriver på sine hjemmesider:

Vann og avløp

Ansvarlig departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Tjenestetype (kapabilitet)

Drikkevannsforsyning og avløpshåndtering

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon

Vannverk

Kommunene

Leverandører av varer og tjenester til vann og avløp

Rørentreprenører

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

  • Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp.
    • Personell ved virksomheter som leverer varer eller tjenester som er nødvendige for å opprettholde funksjonene vann og avløp.
    • Kvalifisert personell (rørleggere) fra rørentreprenører i beredskap for utrykning ved akutte behov ved brudd/og eller sviktende vanntilførsel – eller tilstopping/og eller brudd på avløpsledninger som trengs for forsvarlig hygiene.
  • Personell i virksomheter som leverer varer eller tjenester som er nødvendige for å opprettholde funksjonene vann og avløp.

Fredag 13. mars ble alle landets barnehager, skoler og SFO-er stengt. Hvem som får rett til hvilke velferdstilbud i en tid da mye stenges er det regjeringen som vedtar. Helsedirektoratet er utførende enhet. Det ble 7. april varslet gradvis åpning av barnehager og skoler fra og med 20. april og 27. april.

Miljødirektoratets hjemmesider kan du lese mer om håndtering av avløpsvann. Og på Mattilsynets hjemmesider kan du lese om drikkevannsproduksjon.

Det er besluttet at alle henvendelser angående definisjon av kritiske virksomheter og personell skal gå via denne e-postadressen. Henvendelsen vil deretter bli videresendt til riktig fagmyndighet som vil svare. Dette fordi behov for endring i listen må foretas av ansvarlig fagmyndighet. Oversikt over alle 14 kritiske samfunnsfunksjoner kan du lese på regjeringen.no. Du kan også lese mer hos Helsedirektoratet.

 

Utskrift

Web Analytics