LEDELSE

Yngve Wold

Yngve Wold
Konstituert direktør 1. februar - 30. juni
Send epost
M: 905 34 493

STAB KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT

Thomas Langeland Jørgensen

Thomas Langeland Jørgensen
Stabsleder
Send epost
M:  950 49 728
Rammebetingelser, kommunikasjon, organisering,
utdanning og pressekontakt
Sekretær for samfunnskomiteen og KF/AS-nettverk

Tone Bakstad

Tone Bakstad
Kommunikasjonsrådgiver 
Send epost
M:  477 58 878
Kommunikasjon, pressekontakt, web og publikasjoner,
redaktør Vannspeilet

AVDELING VANNTJENESTER

Kjetil Furuberg

Kjetil Furuberg
Avdelingsleder Vanntjenester
Send epost
M:  915 35 005
Vannbehandling, vanntjenester, beredskap og FoU
Sekretær for vannkomiteen og VASK
Repr. i EurEau komite 1 og nordisk/nasjonale drikkevannskonferanser

Elin Riise

Elin Riise
Juridisk rådgiver
Send epost
M:  412 82 916
Juridisk rådgivning og va-jus.no
Koordinator for påvirkning av rammebetingelser
Sekretær for Nasjonalt brukerforum og samfunnskomiteen
Representant i EurEau komite 3

Astri Fagerhaug

Astri Fagerhaug
Rådgiver
Send epost
M: 930 86 622
Materialteknologi ledningsnett
Koordinator klimatilpasning
Vannforsyning
Representant i ADK-rådet

Arne Haarr

Arne Haarr
Rådgiver
Send epost
M: 951 87 894
Større avløpsanlegg, slam, miljøgifter og bærekraft
Sekretær for avløpskomiteen og nasjonalkomiteen IWA
Representant i nasjonal referansegruppe vannforskriften
Nasjonal koordinator for EurEau og representant i komite 2

Gjertrud Eid

Gjertrud Eid
Rådgiver
Send epost
M: 958 64 047
Mindre avløpsanlegg og ledningsnett
Kontaktperson for VA-norm og stiftelsen VA/miljø-blad samt kommunal planlegging
Andresekretær i avløpskomiteen
Representant for nordiske avløpskonferanser

Arnhild Krogh

Arnhild Krogh
Rådgiver
Send epost
M: 906 84 775
Ledningsnett, brannvann, klimatilpasning og FoU
Prosjektleder for bedreVANN
Andresekretær i vannkomiteen
Sekretær for VAnnforsk
Sekretær for arbeidsgruppe optimal dataflyt
Kontaktperson for samordning av ledninger i grunnen og forum for ledningsfornyelse (SSTT og RIN)

Einar Melheim

Einar Melheim
Rådgiver (konsulent)
Send epost
M: 951 67 690
Brannvann
Fagrådgiver Nasjonalt kompetansesenter for ledningsnett
TraineeVANN - bedriftsrekruttering

ingun

Ingun Tryland
Rådgiver teknologiutvikling
Send epost
M: 414 71 334
Koordinering av teknologiutvikling i vannbransjen gjennom Norsk Vanns teknologiutviklingsnettverk.
To-årig prosjektstilling (08/2017 - 09/2019)

 

 

AVDELING KURS OG ADMINISTRASJON

Yngve Wold Yngve Wold
Avdelingsleder Kurs og Administrasjon
Send epost
M: 905 34 493
Ansvar for internadministrasjon og kurs
Prosjektleder for nasjonalt kompetansesenter
Kontaktperson for trainee-ordninger
Turid Nybruket

Turid E Nybruket
Kontorleder
Send epost
M: 408 51 295
Medlemskap og kontaktregister
Daglig oppfølging av økonomi og personalrutiner samt administrative systemer

Marit Skjel

Marit Skjel
Rådgiver
Send epost
M: 415 87 428
Faglig og pedagogisk ansvar for kursvirksomheten
Sekretær for Norsk Vanns kursutvalg
Sekretær for ADK-rådet

Fred Ivar Aasand

Fred Ivar Aasand
Rådgiver
Send epost
M: 99 10 15 16
Norsk Vann Prosjekt
Elektrokurs og e-læringstilbud
Læreboka “Vann- og avløpsteknikk”
Web, e-bøker, trykksaker og kursmateriell

Trond Kaulum

Trond Kaulum
Kursinstruktør/Hovedlærer
Send epost
M: 918 55 816
Hovedlærer for driftsoperatørkurs og fagopplæring

Terje Berg

Terje Berg
Rådgiver
Send epost
M: 920 88 345
IKT strategi, implementering og drift
Teknisk kontaktperson for arrangementer
Web, videoproduksjon og strømmetjenester

sissel2

Sissel Løvås-Hauge
Administrasjonskonsulent
Send epost
M: 416 79 925
Sekretær alle kurs
Arrangementer; påmelding og fakturering

Ida Stabo-Eeg

Ida Stabo-Eeg
Controller
Send epost
M: 905 14 091
Daglig oppfølging økonomi, økonomirådgivning, selvkost

Ingrid Holøyen Skjærbakken

Ingrid Holøyen Skjærbakken
Rådgiver
I permisjon til 01.07.19

 

Utskrift

Web Analytics