Styringsdokumenter for Norsk Vann

Strategiplan 2019-2022

Årsmøtet vedtok 4. september 2018 strategiplan for Norsk Vann 2019-2022. Under finner du strategiplanen, både i en 4-siders nedlastbar blabar versjon og en nedlastbar powerpoint-versjon.

 

 

Norsk Vanns strategiplan 2019-2022 powerpoint

Her finner du den forrige strategiplanen, for 2015-2018.

Handlingsplan for 2021

Styret vedtok 26. januar 2021 handlingsplan for Norsk Vann 2021.

Handlingsplan for Norsk Vann 2021

Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen

Norsk Vanns årsmøte vedtok 5. september 2017 en «Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen», som er blitt til gjennom en omfattende prosess i bransjen. Bærekraftstrategien kan leses her.

Kursstrategi 2017–2022

Norsk Vanns kursstrategi fastlegger linjene for utvikling av kursvirksomheten i perioden 2017 – 2022, og ble vedtatt av styret i Norsk Vann 25. januar 2016.

Årsmøter og årsberetninger

Årsberetninger finnes i høyre spalte på denne siden.

Saksdokumenter til årsmøtet 2020 kan lastes ned her.

Protokollen fra årsmøtet 2020, som ble avholdt digitalt 3. november, kan lastes ned her.

Etiske retningslinjer 

Etiske retningslinjer for Norsk Vanns virksomhet finner du her. 

 

Utskrift

Web Analytics