Reisestipend for unge i VA-sektoren

IWA Norge har etablert en ordning med reisestipend for ansatte i VA-sektoren som er under 35 år. Ordningen skal stimulere unge i sektoren til å delta på internasjonale konferanser og arrangementer, etablere et internasjonalt nettverk og bringe kunnskap både ut og hjem.

- Jeg er veldig glad for at vi har fått til dette spleiselaget, sier styreleder i IWA Norge og fagdirektør for vann i Bergen kommune, Magnar Sekse. Det er viktig for den norske vannbransjen å delta og følge med på hva som skjer internasjonalt. Det brukes mye penger i verden på forskning og utvikling. I tillegg gjør vi også mye bra i Norge, som vi kan bringe ut. IWAs nettverk Young Water Professionals har blitt en stor suksess. Alle er under 35 år, de er studenter eller ansatt i sektoren og de driver selv nettverket. Det deles normalt ut 4-6 reisestipender pr år, hvert på kr 5 000 som et veiledende beløp.

Kriterier

  • Reisestipend tildeles kun til unge under 35 år (ingen mulighet for dispensasjon).
  • Det gis primært støtte til deltagelse på IWAs arrangementer (også NORDIWA).
  • Hvis søkeren har sendt inn og fått godkjent en presentasjon eller en poster på et arrangement, økes sjansen for å få tildelt stipend.
  • Hvis søkeren er medlem av VA-Yngre eller det internasjonale IWA-nettverket Young Water Professionals, økes sjansen for å få tildelt stipend.

Ved innsendelse av søknad skal det legges ved:

  • Budsjett for samlede reise- og oppholdsutgifter
  • Plan for presentasjon/publisering/profilering (før, under og etter deltakelse)

Hvis en stipendmottaker ikke gjennomfører reisen og planene, skal tildelt stipend betales tilbake.

Avslag på reisestipend begrunnes ikke.

Søknad bør i hovedregel ikke overskride 1 A4-side og sendes IWAs sekretariat per e-post på post@norskvann.no Dokumentasjon på eventuell akseptert presentasjon (innlegg eller plakat) vedlegges.

Det praktiseres løpende søknadsfrist.

Utskrift

Web Analytics