Pressemelding: Vannbransjen samles i Bergen

Håndtering av ekstremnedbør og fornyelse av ledningsnettet er på agendaen når 220 personer i vannbransjen samles til debatt og faglig utveksling under Norsk Vanns Årskonferanse 2.-3. september.
 

 

Vannbransjen i Norge sørger for å levere innbyggerne godt drikkevann i krana og ta hånd om avløpet på en miljømessig forsvarlig måte. Bransjen står nå overfor en del krevende utfordringer, for å sikre fortsatt godt vann i springen og i naturen. Det er beregnet et investeringsbehov på svimlende 490 milliarder kroner frem til 2030.
 
-Vannbransjen står overfor en stor jobb med å tilpasse seg klimaendringene. Blant annet må vi sørge for å kunne håndtere stadig verre nedbørepisoder, uten at folk får vann i kjelleren, forteller direktør Einar Melheim i Norsk Vann.
 
90 prosent av investeringene i vannbransjen gjelder ledningsnettet, som ligger nedgravd. Fornyelsestakten for vann- og avløpsledninger er i dag for lav, og det medfører vannlekkasjer og utslipp av forurenset vann til naturen. Tilsynsmyndighetene varsler skjerpede krav til fornyelse av denne viktige infrastrukturen.
 
-Vi må finne ut hvordan vi skal fornye ledningsnettet mest mulig bærekraftig og billig, understreker Melheim. – Det handler om forskning og teknologiutvikling, smarte innkjøp og mer bruk av gravefrie løsninger. Men det handler også om å få nok folk utdannet på dette feltet og at innbyggerne må være villige til å betale noe mer for vann- og avløpstjenestene.
 
Norsk Vanns Årskonferanse går av stabelen på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen. Sentrale bidragsytere på konferansen er bl.a. statssekretær Ellen Øseth i Miljøverndepartementet, byråd Philip Rygg i Bergen, fylkesmann Lars Sponheim i Hordaland samt tidligere statsråd Matz Sandman som debattleder. I tillegg bidrar en rekke personer fra vannbransjens egne rekker.
 
---------------------------------------------------------------
Pressekontakter i Norsk Vann:
Direktør Einar Melheim, Norsk Vann, mob. 95167690, einar.melheim@norskvann.no
Ass. dir. Toril Hofshagen, Norsk Vann, mob. 90034244, toril.hofshagen@norskvann.no

Utskrift

Web Analytics