Kronikk: Hvor ble det av vannsatsingen?

I en kronikk i Bergens Tidende kritiserer en rekke organisasjoner, herunder Norsk Vann, Regjeringen for økonomisk etterslep på vannområdet slik at det blir vanskelig for Norge å oppfylle EUs vanndirektiv.

De som står bak kronikken er organisasjoner som deltar i nasjonal referansegruppe for arbeidet etter vannforskriften;

SABIMA, FriFo, Samarbeidsrådet for naturvernsaker, Norsk Vann, Norsk Havneforening, Landssamanslutninga av vasskraftkommunar, Norges Bondelag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Kronikken kan leses i helhet her.

Se også et nylig publisert budskapsark fra Norsk Vann om utfordringene med helhetlig vannforvaltning etter EUs vanndirektiv og den norske vannforskriften.

Utskrift

Web Analytics