Pressemelding: Norsk Vann hilser Mattilsynet velkommen ned i grøfta!

90 % av investeringene til vannverkene ligger nedgravd; nemlig vannledningsnettet. Norsk Vann hilser Mattilsynets tilsyn med ledningsnettet velkommen, og ønsker nærmere dialog om ambisjonsnivå.

I en fersk tilsynsrapport fra Mattilsynet er det vist at mange vannverk har behov for bedre planer og systemer for å sikre drikkevannets kvalitet på veg gjennom ledningene. Rapporten viser resultater av tilsyn med vannledningsnettet ved 491 vannverk i 2012. Resultatene er publisert 7. mai på Mattilsynets sider og i oppslag bl.a. i VG.

-Vi er glad for at Mattilsynet nå har tatt steget ned i grøfta der vannledningene er, sier direktør Einar Melheim i bransjeorganisasjonen Norsk Vann. -Siden 90 % av investeringene i vannverksbransjen er nedgravd infrastruktur, er det viktig at vannverkene får en kompetent myndighet å drøfte utfordringer og ambisjonsnivå med, og denne tilsynsaksjonen har gitt Mattilsynet et godt grunnlag for videre dialog, utdyper Melheim.

Som bransjeorganisasjon har Norsk Vann utgitt veiledninger og bransjenormer som vannverkene kan bruke for å lukke de avvik Mattilsynet har avdekket. Det dreier seg i hovedsak om å forbedre planer, systemer og rutiner for å sikre at drikkevannet ikke kan bli forurenset på sin veg gjennom vannledningene.

-Vi er glad for at Mattilsynet har presisert at drikkevannskvaliteten generelt er god ved vannverkene i Norge. Vi vil nå ha en nærmere dialog med Mattilsynet for å få en avklaring på ambisjonsnivå for ledningsnettet der regelverket ikke gir gode svar, fortsetter Melheim.

–Et sentralt spørsmål er hvilke abonnenter som må installere tilbakeslagssikring, slik at det ved uhell ikke kan strømme vann tilbake fra bygningene og til det offentlige nettet. Skal det pålegges alle bygninger i Norge eller bare utvalgte risikovirksomheter? Og hvilke risikovurderinger skal ligge bak? Dette er sentrale spørsmål i vår dialog med Mattilsynet, som har økonomiske konsekvenser for innbyggerne og næringslivet i Norge, understreker Melheim.

---------------------------------------------------------------
Pressekontakter i Norsk Vann:
Direktør Einar Melheim, Norsk Vann, mob. 95167690, einar.melheim@norskvann.no
Ass. dir. Toril Hofshagen, Norsk Vann, mob. 90034244, toril.hofshagen@norskvann.no


*)Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å sikre sektoren gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide VA-selskaper, kommunenes driftsassistanser for VA og noen private andelsvannverk. Norsk Vann representerer 360 kommuner med ca 95 % av landets innbyggere. Norsk Vann har en samarbeidsavtale med KS.

Utskrift

Web Analytics