Pressemelding: Vann- og avløpstjenestene stabilt gode

bedrevann 2018

De kommunale vann- og avløpstjenestene er stabilt gode. Det viser Norsk Vanns årlige tilstandsvurdering av tjenestene. Resultatene for 2018 er på samme nivå som i 2017 og 2016. 

I 2018 var det 80 kommuner og 9 vann- og avløpsselskap som deltok i tilstandsvurderingen, kalt bedreVANN. Disse kommunene og selskapene sørger for vann- og avløpstjenester til 3,1 millioner innbyggere. Det utgjør ca. 70 % av alle innbyggere som er tilknyttet kommunalt nett i Norge. Resultatene for 2018 er omtrent på samme nivå som i 2017. For vann var det i 2018 37 % av deltakerkommunene som hadde god eller tilnærmet god standard på alle vurderingskriteriene, mot 40 % i 2017.  For avløpstjenesten var det 23 % av alle kommunene som hadde god standard i 2018 mot 25 % i 2017.  bedreVANNs vurderingskriterier er strengere enn statlige krav til tjenestene, så det henger høyt å oppnå kvaliteten «god standard».

bedreVANN-kommunene er «best i klassen» 

Resultatene viser at det er store utfordringer som skal løses og som krever økt innsats i kommuner og vann- og avløpsselskap. Norsk Vanns rapport 223/2017 ”Finansieringsbehov i vannbransjen 2016 - 2040” angir at investeringsbehovet fram til 2040 er 280 milliarder kroner, noe som kan få som konsekvens at gebyrene i gjennomsnitt må økes med 4 % hvert år. 

Vann- og avløpsgebyrene i bedreVANN-kommunene har hatt en realvekst på 12 % siden 2014. Dette er i motsetning til landsbasis hvor gebyrene er redusert med 10 %. De 80 kommunene som deltar i bedreVANN antas å være «de beste i klassen», og gebyrveksten viser at disse kommunene og vann- og avløpsselskapene faktisk gjennomfører nødvendige tiltak. - Det er bekymringsfullt at gebyrene går ned på landsbasis. Det indikerer manglende gjennomføringsevne i mange norske kommuner, sier Norsk Vanns direktør Thomas Breen.

De beste kommunene i 2018

De seks kommunene med topp score på alle de fem vurderingskriteriene for vann er Hvaler, Klepp, Rennesøy, Ullensaker og Ås. Kommunene med topp score på alle fem vurderingskriterier på avløpstjenesten er Asker, Bergen, Bærum, Fet, Førde, Oslo, Rennesøy og Rælingen. 

Rælingen er «Årets bedreVANN-kommune»

Rælingen kommune har i mange år vært blant kommunene med best tjenestekvalitet og lave kostnader og gebyrer. Rælingen er årets kommune fordi de oppnår gode og kostnadseffektive løsninger gjennom interkommunalt samarbeid og egen målrettet innsats. Kommunen har hatt fokus på ledningsfornyelse på både vann- og avløpssiden. De har fornyet hhv. 2,2 % på vannledningsnettet og 1,9 % på avløpsnettet de siste 5 årene. Videre har de redusert vanntap, hatt færre avbrudd i vannforsyningen, redusert fremmedvannsandelen og hatt færre kloakstopper i samme periode. 

- Vi er stolte over utviklingen vår uttaler Henning Colbjørnsen, leder for vann og avløp i Rælingen kommune. Vi har lenge hatt en bevisst strategi med utskifting av gamle ledninger, og god samhandling med politikerne har vært en viktig årsak til at vi har oppnådd gode resultater.  Vi vil være med på utviklingen og er nysgjerrige på bruk av ny teknologi framover.

Norsk Vann gratulerer Rælingen kommune med tittelen!

 

bedreVANN-rapporten for 2018 finner du her under "Resultater".

For mer informasjon - kontakt prosjektleder Arnhild Krogh, mob. 906 84 775

 

Utskrift

Web Analytics