Pressemelding: Måler vannbransjens kvalitet og bærekraft

bedrevann 2018
 
Standarden på de kommunale vann- og avløpstjenestene er i en positiv utvikling. Det viser Norsk Vanns årlige tilstandsvurdering av tjenestene, som har pågått siden 2003. Ås kommune er kåret til årets beste kommune for 2017! 

Henger høyt

I 2017 var det 83 kommuner og 10 vann- og avløpsselskap som deltok i tilstandsvurderingen, kalt bedreVANN. Disse kommunene og selskapene sørger for vann- og avløpstjenester til ca. 3 millioner innbyggere. bedreVANNs vurderingskriterier er strengere enn statlige krav til tjenestene, så det henger høyt å oppnå kvaliteten «god standard». 

- De vann- og avløpsvirksomhetene som oppnår god standard, satser også tungt på forhold som sikkerhet og bærekraft i tillegg til å innfri alle regelverkskrav til vann og avløp, forteller Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann. 

Bærekraftig utvikling

Standarden på vann- og avløpstjenestene har blitt stadig bedre i de årene vannbransjen har benyttet bedreVANN til tilstandsvurdering. Resultatene for 2017 er omtrent på samme nivå som i 2016. Årets vurdering er utvidet med resultater om virksomhetenes bærekraft i henhold til en nasjonal bærekraftstrategi som Norsk Vanns årsmøte vedtok i 2017.

- De seks kommunene med topp score for vannforsyningen i 2017 er Klepp, Gjerdrum, Ullensaker, Sørum, Nesodden og Hvaler, forteller Norsk Vanns prosjektleder Arnhild Krogh. - Kommunene med topp score på avløpstjenesten er Ås, Rælingen, Lardal, Larvik og Mandal. 

Ås kommune best

Ås kommune oppnådde den beste tjenestekvaliteten av alle deltakerne i 2017, med kvalitetsindeks 4 på avløp og 3,6 på vann, og de er derfor kåret til «Årets bedreVANN kommune 2017». Ås kan dokumentere en positiv utvikling helt siden kommunen ble med i bedreVANN i 2011, og de har satset på å utvikle en bærekraftig og kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. 

- Det er en ære å bli kåret til årets kommune, uttaler Olaug Talleraas, enhetsleder ved kommunalteknisk enhet. - De største fokusområdene for oss er å redusere lekkasjetapet og fremmedvann i det kommunale ledningsnettet. Målet er å oppnå nullvisjonen for vannlekkasjer og fremmedvann.

Norsk Vann gratulerer Ås kommune med tittelen!

---------------------------------------------------------------------

For mer informasjon kontakt direktør Toril Hofshagen, mob. 90034244.

 

Utskrift

Web Analytics