Pressemelding: Utfordrer Regjeringen på overvann

overvann

Nytt år, nye vannskader. Klima- og miljøministeren utfordres nå av Stortingspolitiker og tunge bransjeorganisasjoner til å få fortgang i regelverksarbeidet for å hindre skader fra overvann.

Overvannsutvalgets utredning «NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder» ble overrakt klima- og miljøministeren allerede i desember 2015. Den nødvendige regelverksreformen lar imidlertid vente på seg.

- Klima- og miljødepartementet må få opp tempoet i arbeidet med å tilpasse regelverket til et klima i endring, sier Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann. - Både kommunene, huseierne, utbyggerne og forsikringsselskapene trenger å få avklart hvem som har ansvaret for det forebyggende arbeidet, og hvordan det skal finansieres. 

Også opposisjonen på Stortinget er utålmodige. Arbeiderpartiet ved Hege H. Liadal har denne uken stilt skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen om når vi kan forvente at statsråden kan fremlegge konkrete regelverksforslag for en bedre overvannshåndtering rundt omkring. 

- Det er behov for å få på plass et regelverk for håndtering av overvann snarest mulig, sier stortingsrepresentant Liadal (Ap). - Kommunene er godt i gang med å grave opp rør i bygd og by, og vi ser at det er velges ulike løsninger og med stor variasjon for kommune og forbruker, fortsetter Liadal, som forventer at statsråden svarer innen en uke på et meget aktuelt spørsmål.

En annen som også er utålmodig med Regjeringen, er administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund. 
 
- Et av mine ønsker for 2018 er at politikerne fatter større interesse for den viktige infrastrukturen under bakken. Det er mye billigere å forebygge enn å betale dyrt når skadene først har inntruffet. Hendelsene med ekstremvær i fjor viser at det haster med å få styrket det forebyggende arbeidet knyttet til overvann rundt om i kommunene, sier Brodtkorb.
 
Overvannsutvalget anslo at kostnadene fra skader etter overvann i verste fall kan bli i størrelsesorden 45 til 100 milliarder kroner i løpet av de neste 40 årene. Det kan bli konsekvensen dersom Regjeringen ikke gjennomfører nødvendige tiltak. For hver måned som går uten et «klimatilpasset» regelverk, jo større ulemper og kostnader får vi som samfunn. 
 
Les mer om saken i media her
 

Utskrift

Web Analytics