Pressemelding: Vann- og avløpstjenestene bedre enn noen gang

bedreVANN logo

Kvaliteten på de kommunale vann- og avløpstjenestene blir stadig bedre. Det viser Norsk Vanns årlige tilstandsvurdering av tjenestene. Resultatene for 2015 er de beste så langt. 

I 2015 var det 83 kommuner som deltok i tilstandsvurderingen, kalt bedreVANN. Disse kommunene sørger for vann- og avløpstjenester til om lag 3 millioner innbyggere. 45 % av kommunene hadde tilnærmet god standard eller bedre på alle vurderingskriteriene for vann, noe som er en oppgang på 7 % fra 2014. For avløp var det også tilsvarende prosentvis oppgang fra 2014, hvor 32 % av kommunene oppnådde god standard på avløpstjenesten. 

Henger høyt

bedreVANNs vurderingskriterier er strengere enn statlige krav til tjenestene, så det henger høyt å oppnå kvaliteten «god standard». Det er ikke nok å sørge for rent vann i springen og i naturen, men det må også være satsing på sikkerhet, langsiktighet og andre forhold ved tjenestene. – Tallene for 2015 viser at norske kommuner og kommunalt eide selskaper innen vann og avløp tar kvalitet stadig mer på alvor, sier prosjektleder hos Norsk Vann, Ingrid Skjærbakken.

De beste kommunene 

Eidskog, Elverum, Hvaler, Nesodden, Nord-Odal, Sørum, Tynset og Ullensaker er de åtte kommunene som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriterier for vann i 2015. For avløp var det ni kommuner som oppnådde tilsvarende. Dette var Asker, Bærum, Larvik, Mandal, Randaberg, Rælingen, Stjørdal, Østre Toten og Øyer.  

Larvik er «Årets kommune»

Larvik kommune har deltatt i tilstandsvurderingen i mange år og har vært blant kommunene med jevn høy kvalitetsindeks for både vann og avløp. På avløp har kommunen hatt god standard på alle fem vurderingskriterier 4 av de 6 siste årene, mens det på vann gjenstår å redusere vanntapet for å oppnå god standard på ledningsnettets funksjon. – Norsk Vann gratulerer Larvik kommune med tittelen «Årets kommune 2015», uttaler Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann. – For å oppnå «god standard» må man ha tilstrekkelige ambisjoner, planer, kompetanse og gjennomføringsevne til å løse utfordringene på vann- og avløpsområdet på bred front.

Hele rapporten for 2015 finner du her under "Resultater".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For mer informasjon kontakt:
direktør Toril Hofshagen, toril.hofshagen@norskvann.no, mob. 900 34 244 eller 
rådgiver Ingrid Skjærbakken, ingrid.skjaerbakken@norskvann.no, mob. 901 71 452
 
Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen samvirkevannverk. Vi representerer 370 kommuner med ca. 95 % av befolkningen i Norge og har en samarbeidsavtale med KS. 
 

Utskrift

Web Analytics