Høring: Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker, med tilhørende forskrift på høring. Norsk Vann vil avgi uttalelse og ber om synspunkter fra andelseierne innen 1. desember.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forslag til ny lov og forskrift om klageorganer i forbrukersaker er et ledd i en utvidelse av systemet for utenrettslig klagebehandling av saker mellom forbruker og næringsdrivende.
 
Vannbransjens abonnenter kan i dag benytte mekling i regi av  Forbrukerrådet i enkelte saker, med mulighet for videre behandling i Forbrukertvistutvalget. Forslaget innebærer at Forbrukerrådet skal tilby mekling mellom partene i alle typer forbrukersaker, med noen unntak, hvor det ikke er opprettet et annet særskilt tilbud.
 
Et annet hovedelement i forslaget er at det innføres en offentlig godkjenningsordning for klageorganer.
 
Forslagene er i stor grad basert på EU-reglene i direktiv 2013/11/EU om alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet og forordning Nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning på forbrukerområdet. Enkelte forslag følger opp NOU 2010:11 Nemndsbehandling av forbrukertvister.
 
Norsk Vann ønsker flest mulige innspill fra våre andelseiere, slik at vår uttalelse kan bli mest mulig representativ for medlemmenes synspunkter. Høringsfristen til departementet er satt til  8. desember 2014. Norsk Vann ber om at innspill og synspunkter fra andelseierne sendes Elin Riise innen 1. desember.
 
Her finner du høringsdokumentene.
 
Her finner du hva Norsk Vann mente om EU-kommisjonens regleverkspakke om utenomrettslig løsning av forbrukertvister i 2012.
 
 
 
 

Utskrift

Web Analytics