Drikkevannskilder må beskyttes mot vannscootere

Norsk Vann mener Miljøverndepartementets forslag om oppheving av vannscooterforbudet vil medføre økt risiko for forurensning av drikkevannskilder. Norsk Vann ber om at drikkevannshensyn blir ivaretatt i småbåtlovens unntaksbestemmelser.

Miljøverndepartementet har sendt på høring forslag om endring i småbåtloven om bruk av vannscootere, på bakgrunn av at ESA mener at eksisterende norsk regelverk er i strid med EØS-avtalen. Forslaget til lovendring innebærer en oppheving av forbudet mot bruk av vannscootere og lignende motordrevne mindre fartøyer.

Norsk Vann peker i sin høringsuttalelse på at forslaget vil innebære en generell aksept for vannscooterkjøring på alle drikkevannskilder, noe som øker risikoen for forurensning av drikkevannet. Norsk Vann ber departementet endre lovforslaget, slik at drikkevannshensyn blir ivaretatt på samme måte som verneområder.

Norsk Vann uttalelse kan leses i sin helhet her.

Utskrift

Web Analytics