Høring: Nasjonal produktspesifikasjon for regionale arealplaner

Miljøverndepartementet har på høring forslag til ny nasjonal produktspesifikasjon for å kunne konstruere digitale, regionale arealplaner. Norsk Vann vil avgi en kort uttalelse om behovet for egen kategori for drikkevannskilder og nedbørfelt.

Miljøverndepartementet sendte på høring 07.08.2012 forslag til ny «Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan. Del 2.2 – Spesifikasjon for tegneregler, regionale arealplaner».

Kun stat og fylkesnivå er høringsinstanser, men Norsk Vann har besluttet å avgi en kort høringsuttalelse, for å understreke behovet for at drikkevannskilder m/nedbørfelt blir synliggjort i regionale arealplaner.

På bakgrunn av temaet og svært korte frister, har sekretariatet rådført seg med utvalgte medlemmer i denne saken, fremfor å be om innspill fra andelseierne generelt.

Utskrift

Web Analytics