Høring: EU-direktiv om alternativ tvisteløsning av forbrukersaker

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har sendt på høring EU-kommisjonens forslag til regelverkspakke for alternativ tvisteløsning i forbrukersaker, dvs. tvisteløsning utenfor domstolene. Norsk Vann vil avgi uttalelse og ber om synspunkter fra andelseierne innen fredag 27. januar 2012.

 

EU-kommisjonen publiserte 29. oktober en pakke med forslag til regelverk om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker. Pakken består av:

  • et forslag til direktiv om alternativ tvisteløsning for forbrukere 
  • et forslag til en forordning om et nettbasert (online) system for løsning av forbrukertvister med utspring i grenseoverskridende handel på nettet
  • en kommunikasjon om alternativ tvisteløsning i det indre marked, som redegjør for de regelverkforslag som er fremsatt og hvordan tiltakene er ment å fungere sammen

Norske myndigheter har allerede et arbeid på gang om utenomrettslig tvisteløsning, jf. "NOU 2010:11 Nemndsbehandling av forbrukertvister", som Norsk Vann avga høringsuttalelse til i 2011. Departementets arbeid med oppfølging av NOUen vil gå parallelt med EUs prosess med den fremlagte regelverkspakken, og EUs regelverksutvikling vil påvirke det norske arbeidet.

Norsk Vann vil avgi uttalelse til departementet også i denne høringen om EUs regelverkspakke, og vil i hovedsak legge de samme synspunkter til grunn som ble gitt i høringsuttalelsen til NOU 2010:11 .

Høringsfristen til departementet er 5. februar 2012. Norsk Vann ber om at evt. synspunkter fra andelseierne sendes til toril.hofshagen@norskvann.no innen fredag 27. januar.

Høringsdokumentene kan lastes ned fra departementets hjemmesider.

Utskrift

Web Analytics