Høring: læreplan for det nye yrkesfaget – Vg3 anleggsrørlegger-faget

graving med hjelm
 
Utdanningsdirektoratet har læreplaner for yrkesfag Vg2 og Vg3 på høring, med frist for innspill 15. november. 
 
Det er opprettet et nytt Vg3-tilbud i anleggsrørleggerfaget, som skal bygge på Vg2 anleggsteknikk. 

Den nye yrkesfaglige utdanningen vil gi teoretisk og praktisk opplæring i å legge rør i grøftene for vannforsyning- og avløpssystemene i samfunnet. 

Norsk Vann v/ Marit Skjel mottar gjerne innspill til vår høringsuttalelse innen 28. oktober.

 

Utskrift

Web Analytics