Høring: Veiledning for NoDig-metodene utblokking, inntrekking, og kumrehabilitering

nodig metoder

Vi ønsker dine innspill i en åpen høring om veiledningsmateriell til gravefrie metoder. Frist for innspill er torsdag 15. oktober 2020.

Bakgrunn

Norsk Vann og rådet for Norsk Vannstandard (tidl. VA-norm) arbeider med å utvikle de to produktene VA-norm og VA/Miljø-blader til ett helhetlig produkt. Les mer om bakgrunnen for arbeidet her.

Veiledning for gravefrie metoder

Fra før er det utarbeidet krav for gravefrie metoder . Krav og veiledning er utarbeidet av Sweco Norge AS i samarbeid med Norsk Vann. Prosjektleder i Sweco har vært Hilde Lill Nyskog Aas. Veiledningen, som nå er ute på høring, finner du her:

Veiledningen skal gi forklaringer og gode svar på hvordan krav i Norsk Vannstandard kan innfris, eller formidle fakta og annen relevant informasjon som er knyttet til de enkelte kravene. 

Vi håper du eller noen i din organisasjon har lyst til å lese og kommentere veiledningsmateriellet. 

Send dine innspill til Astri Fagerhaug innen torsdag 15. oktober 2020.

Status for arbeidet med Norsk Vannstandard

Norsk Vann og Rådet for Norsk Vannstandard jobber for fullt med det faglige innholdet som skal på plass i Norsk Vannstandard. Utvikling av den nye WEB-portalen foregår parallelt, og vi jobber med sikte på å lansere en første versjon av hjemmesiden ved utgangen av 2021.

Veiledning til flere gravefrie metoder kommer på høring i løpet av kort tid. Følg med på norskvann.no.

Formål

Mål med det nye helhetlige produktet er å:
  • bidra til etablering av vann- og avløpsanlegg med god kvalitet, tilrettelagt for effektiv drift, med lang levetid
  • bidra til at kvaliteten er lik, uavhengig av valg av entreprenører, rådgivere og andre aktører
  • ikke være til hinder for innovasjon
  • være et bidrag til at vannbransjen skal nå sine bærekraftmål
  • inneholde tydelige «skal-krav» til utbygging av vann- og avløpsanlegg
  • samle alle krav og veiledninger på ett sted, som er brukervennlig og enkelt å navigere i
  • bidra til kompetanseheving for vannbransjen og være et verktøy i utdanningssystemet
  • bli brukt i stor grad av samtlige målgrupper

Produktbeskrivelse

Det nye, helhetlige produktet skal bestå av en dynamisk nettside hvor alle krav til forvaltning, etablering og drift av vann- og avløpsanlegg er samlet. Produktet skal også bestå av beskrivelser og veiledning til hvordan kravene kan innfris, eller hvordan en oppgave kan utføres på en god måte. 

Det nye produktet skal bli et foretrukket verktøy hos kommunene og må følgelig ha høy kvalitet. Kommunene skal kunne bruke Norsk Vannstandard slik det foreligger på nettsiden. Det er likevel mulig for kommunen å legge inn egne, lokale bestemmelser, som erstatter eller supplerer kravene i Norsk Vannstandard.

Det er kommunen, både som myndighet og ledningseier, som er avsender av kravene som vil rettes til ulike målgrupper for det nye produktet. Utvikling av innholdet fra den eksisterende VA-normen med tilhørende VA/Miljø-blader prioriteres først. Det vil si krav fra kommunen som eier av det kommunale hovedledningsnettet. Denne høringen gjelder slike krav, se figuren nedenfor. Etter hvert skal vi arbeide med de øvrige VA/Miljø-bladene og nytt fagstoff.

VA norm bilde2
 

Gjennomføring

Alt som legges inn i det nye produktet skal kvalitetssikres og settes sammen i et mer digitalt og fremtidsrettet oppsett, for å passe inn på den nye hjemmesiden. Denne høringen er et ledd i kvalitetssikringen. Nedenfor er en illustrasjon som strukturerer krav til vann- og avløpsanlegg fra kommunen som eier av det kommunale ledningsnettet i et nytt produkt:

VA norm bilde1x
 

Utskrift

Web Analytics