Høring: Krav til ferdig-dokumentasjon

Høring krav til ferdigdokumentasjon 
Vi ønsker dine innspill i en åpen høring om forslag på krav til ferdigdokumentasjon. Frist for innspill er mandag 14. februar 2020.

Bakgrunn

Norsk Vann og rådet for Norsk Vannstandard (tidl. VA-norm) arbeider med å utvikle de to produktene VA-norm og VA/Miljø-blader til ett helhetlig produkt. Les om bakgrunnen for arbeidet her.

Krav til ferdigdokumentasjon (inkl. innmåling, trykkprøving, tetthetsprøving, rørinspeksjon)

Forslag til krav for ferdigdokumentasjon er utarbeidet av rådgiver Powel i samarbeid med Norsk Vann. Prosjektledere i Powel har vært Jon Røstum og John Bjørndal. Kravene med tilhørende veiledning finner du her.

 • Kravene er fra kommunen som eier av det kommunale ledningsnettet
 • Kravene skal være tydelige og bestemte. Kravene skal enten være «skal-krav» der det ønskes en bestemt løsning, eller «kan-krav» der det finnes flere forhåndsgodkjente løsninger.
 • Kravene må være leverandør- og produktuavhengige.

Vi er på jakt etter de kravene som skal være felles for hele landet. Vi håper du eller noen i din organisasjon har lyst til å lese og kommentere de foreslåtte kravene, slik at vi sammen former de riktige kravene for fremtiden. 

Innspill sendes til Astri Fagerhaug innen fredag 14. februar 2020.

Formål

Mål med det nye helhetlige produktet:

 • bidra til etablering av vann og avløpsanlegg med god kvalitet, tilrettelagt for effektiv drift, med lang levetid
 • bidra til at kvaliteten er lik, uavhengig av valg av entreprenører, rådgivere og andre aktører
 • ikke være til hinder for innovasjon
 • være et bidrag til at vannbransjen skal nå sine bærekraftmål
 • inneholde tydelige «skal-krav» til utbygging av vann- og avløpsanlegg
 • samle alle krav og veiledning på ett sted, som er brukervennlig og enkelt å navigere i
 • bidra til kompetanseheving for vannbransjen og skal også være et verktøy i utdanningssystemet
 • produktet blir brukt i stor grad av samtlige målgrupper

Produktbeskrivelse

Det nye, helhetlige produktet skal bestå av en dynamisk nettside hvor alle krav til forvaltning, etablering og drift av vann- og avløpsanlegg er samlet. Produktet skal også bestå av beskrivelser av beste praksis for hvordan kravene som er beskrevet kan innfris, eller hvordan en oppgave kan utføres på en god måte. 

Det nye produktet skal være et foretrukket verktøy hos kommunene og må derfor ha høy kvalitet. Kommunen skal kunne bruke Norsk Vannstandard slik det foreligger på nettsiden, som er under utvikling. Det er likevel mulig for kommunen å legge inn egne, lokale bestemmelser, som erstatter eller supplerer kravene i Norsk Vannstandard.

Det er kommunen, både som myndighet og ledningseier, som er avsender av kravene, som vil rettes til ulike målgrupper for det nye produktet. Utvikling av innholdet fra den eksisterende VA-normen med tilhørende VA/Miljø-blader prioriteres først. Det vil si krav fra kommunen som eier av det kommunale hovedledningsnettet. Denne høringen gjelder slike krav, se figur nedenfor. Etter hvert skal vi arbeide med de øvrige VA/Miljø-bladene og nytt fagstoff.

VA norm bilde2

Gjennomføring

Alt som legges inn i det nye produktet skal kvalitetssikres og settes sammen i et mer digitalt og fremtidsrettet oppsett, for å passe inn på den nye hjemmesiden. Denne høringen er et ledd i kvalitetssikringen. Nedenfor er en illustrasjon som strukturerer krav til vann- og avløpsanlegg fra kommunen som eier av det kommunale ledningsnettet i et nytt produkt:

VA norm bilde1x

 

 

Utskrift

Web Analytics