Høring: Ny veileder til drikkevanns-forskriften

oset

Mattilsynet har skrevet en helt ny veileder til den nye drikkevannsforskriften som trådde i kraft 1. januar 2017. Innspill til Norsk Vann sitt høringssvar ønskes innen 27. februar.

Den nye veilederen til den nye drikkevannsforskriften ble utviklet parallelt med forskriften for at de skulle bli ferdige samtidig, og høringsprosessene for veilederen var derfor begrenset. Dette er årsaken til at Mattilsynet nå ønsker innspill til en revidering allerede etter tre måneder i bruk.

Veiledningen er tilgjengelig på mattilsynet.no

Norsk Vann vil gi en uttalelse til veiledningen. Vi ønsker innspill fra våre medlemmer til Norsk Vann sitt høringssvar senest mandag 27. februar. Innspill sendes Kjetil Furuberg. Påpekning av eventuelle uklarheter i veiledningen, behov for ytterligere utvidelse av veiledningen for å få en tilstrekkelig forståelse av forskriftsteksten og andre synspunkter på veiledningen vil være nyttig. 

Frist for å gi innspill til Mattilsynet er 11. mars. Ny forskrift og veileder vil bli diskutert på Norsk Vanns fagtreff 7. og 8. februar. Her vil det være mulighet for å komme med innspill direkte til Mattilsynet gjennom plenumsdiskusjoner. 

Foto: Oset vannbehandlingsanlegg.
FC- Wesenberg/kolonihaven.no

 

 

 

 

 

Utskrift

Web Analytics