Høring: Nasjonale sjekklister for byggesak

DiBk logo rgb stor
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har sendt på høring nasjonale sjekklister for byggesak som skal inngå i kravsspesifikasjonen for eByggesak. Frist for innspill til Norsk Vann er 25.01.17.

Formålet med sjekklistene er å:

  • bidra til mer ensartet saksbehandling
  • skape trygghet i saksbehandlingen
  • legge til rette for strukturerte, maskinlesbare sjekklister
  • etablere ett felles sted for oppdatering av endringer

Sjekklistene skal legges på Fellestjenester Bygg som er DiBK sin nye plattform på Altinn for maskinlesbar informasjon, og skal kunne hentes opp både av ulike saksbehandlingssystem og søknadssystem. I tillegg vil utskriftsversjon publiseres på dibk.no.

DiBK ønsker innspill til sjekklistene innen 03.02.17. Frist for innspill til Norsk Vann sin høringsuttalelse er 25.01.17 og kan sendes Elin Riise.

 

 
 

Utskrift

Web Analytics