Høring: Forslag til endringer i vannressurslovens regler om grunnvann

 
 Vanndrope

Olje- og energidepartementet har sendt på høring blant annet forslag til endringer i vannressurslovens bestemmelser om konsesjonsplikt for uttak av grunnvann, aktsomhetsplikt og forvalteransvar med høringsfrist 10. februar 2017.

Olje- og energidepartementets forslag innebærer at vannressurslovens bestemmelser om grunnvann i stor grad blir parallelle med reguleringen av vassdrag. Det foreslås å innføre en aktsomhetsplikt for påvirkning og å endre konsesjonsplikten for rådigheten over grunnvann. Gjeldende konsesjonsplikt har vist seg vanskelig å praktisere. I tillegg foreslår departementet mindre endringer for at vannressurslovens regler skal bli mest mulig lik for vassdrag og grunnvann.

Videre er det foreslått en presisering av at vassdragsmyndigheten kan pålegge retting når det konstateres forhold i strid med loven eller vedtak i medhold av loven.

Norsk Vann ønsker innspill fra våre medlemmer til vårt høringssvar senest 20. januar 2017 til Elin Riise.

 

Utskrift

Web Analytics