Høring: Rapport om grønn konkurransekraft

gronn
 
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring rapporten fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Frist for innspill til Norsk Vanns høringsuttalelse er 12. desember.

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft overrakte 28. oktober sine anbefalinger til statsministeren og klima- og miljøministeren, i form av rapporten «Grønn konkurransekraft». Et viktig grunnlag for utvalgets arbeid var 11 bransjeinnspill, herunder Norsk Vanns «Vannkart til økt, grønn konkurransekraft i vannbransjen». Se nærmere omtale her.

Departementet har sendt rapporten på høring med frist for innspill 23. desember. Norsk Vann vil avgi uttalelse til rapporten og utvalgets anbefalinger, basert på anbefalingene i vannkartet og innspill fra våre medlemmer. Vi ber om at synspunkter og innspill fra våre medlemmer sendes Toril Hofshagen innen 12. desember. 

Høringsdokumentene kan lastes ned her:

 

Utskrift

Web Analytics