Velkommen til høringsworkshop om drikkevanns-forskriften

Drikkevann

Bli med på workshop og si din mening om forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann.
 
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15
Tid:  15.03.16 kl. 10-15
Påmelding innen 10. mars 
 
Program:
10:00 - Velkommen og presentasjon av deltagerne. Gjennomgang av dagens program v/ Kjetil Furuberg, Norsk Vann.
 
10:15 - Presentasjon av Norsk Vanns utkast til høringssvar, inkludert innkomne forslag og synspunkter fra medlemmene v/Kjetil Furuberg, Norsk Vann.
 
10:45 - Generelle synspunkter til Norsk Vanns høringssvar og høringen. I tillegg er det plukket ut spesielle tema i dialog med Vannkomiteen som ønskes grundig diskutert gjennom gruppearbeid. 
 
12:00 - Introduksjon og oppstart gruppediskusjoner.
 
13:00 - Lunsj.
 
13:45 - Presentasjon av gruppediskusjonene med påfølgende debatt.
 
14:45 - Oppsummering og videre tidsplan ved Norsk Vann.
 
15:00/15:30 - Slutt 
 
NB – hvis det er behov for noe mer tid for å avrunde/konkludere i diskusjonene fortsetter vi til 15:30. Pauser tas underveis hvor det er naturlig.
Påmelding innen 10. mars på epost til kjetil.furuberg@norskvann.no. Vi har reservert 40 plasser – og «første mann til mølla» prinsippet gjelder. Workshopen er en arena for Norsk Vanns medlemmer (ikke begrenset til andelseiere).
 
Omtale av Norsk Vanns arbeid med høringen kan leses her.
Høringsdokumentene kan lastes ned her.
 
Velkommen til høringsworkshop 15. mars!
 
Vi minner også om fristen for å spille inn til Norsk Vanns høringsuttalelse som er 7.mars til kjetil.furuberg@norskvann.no 

Utskrift

Web Analytics