Høring: NOU 2015:13 "Digital sårbarhet - sikkert samfunn

hacking

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2015:13 ”Digital sårbarhet – sikkert samfunn” med høringsfrist 15. mars 2016.

Se omtale av utredningen på norskvann.no. Norsk Vann vil avgi høringsuttalelse. Innspill og synspunkter fra Norsk Vanns andelseiere til NOU 2015:13 bes oversendt innen torsdag 10 mars. Disse innspillene vil legges til grunn for Norsk Vanns uttalelse. Innspill sendes kjetil.furuberg@norskvann.no. 
 
Høringsdokumentene kan lastes ned fra:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--digital-sarbarhet--sikkert-samfunn-nou-201513/id2466319/
 
 
 

Utskrift

Web Analytics