Behov for økt kompetanse om mindre avløpsrenseanlegg

Norsk Vann har sendt et innspill til Miljødirektoratet hvor vi påpeker behovet for økt kompetanse om mindre avløpsrenseanlegg. Vi anbefaler at det jobbes med å etablere et nasjonalt kurs- og kompetansesenter.

Sentralt blandt tiltakene for å oppnå god vannkvalitet står arbeidet med å forbedre kvaliteten på rensing av avløpsvannet fra mindre, private  renseløsninger. Så mange som 70-90 % av disse renser for dårlig og må utbedres for huseiers regning.

Kompetansen hos kommunale saksbehandlere, konsulenter, prosjekterende, leverandører, service- og driftspersonell er for dårlig og vi sliter med å få investeringene i optimale anlegg med lang levetid og som ikke forurenser.

Norsk Vann mener at et nasjonalt kurs- og kompetansesenter vil være en fornuftig satsing for å øke kompetansen i alle ledd.

Brevet kan leses i sin helhet her

Utskrift

Web Analytics