Drikkevannet: Avgjørende for folkehelsen

Norsk Vann har i møte med statssekretær Cecilie Brein-Karlsen i Helse- og omsorgsdepartementet pekt på utfordringer og muligheter ved norsk vannforsyning og fremmet forslag til en statlig satsing på vårt viktigste næringsmiddel; drikkevannet.

Norsk Vann fikk anledning til å møte politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet v/statssekretær Cecilie Brein-Karlsen den 4. april. I møtet orienterte Norsk Vann om status, utfordringer og muligheter på drikkevannsområdet.

Norsk Vann oppfordret Regjeringen og statlige myndigheter til en satsing på drikkevannet som vårt viktigste næringsmiddel, og trakk frem følgende aktuelle tiltak:
1.    Økt kunnskap om kvalitet på vannforsyningen og sykdomsforekomst
2.    Forskning og teknologiutvikling for å møte nye trusler
3.    Støtte til krisestøtteenhet samt assistanseordninger for vannverk
4.    Forskning om vannets positive betydning for folkehelsen

Norsk Vann ba om at innspillet ble tatt med i arbeidet med statsbudsjettet for 2015 og folkehelsemeldingen. Notat som ble overrakt i møtet med Brein-Karlsen kan lastes ned her:

Notat fra Norsk Vann til HOD

 

Utskrift

Web Analytics