Norsk Vann ber om endringer i anskaffelsesregelverket

Kommunale VA-virksomheter har siden 2005 vært omfattet av forskrift om offentlige anskaffelser i stedet for forskrift om innkjøp i forsyningssektorene. I brev til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ber Norsk Vann om at den særnorske, strenge reguleringen opphører.

Det pågår nå to arbeider som vil påvirke det norske regelverket for offentlige anskaffelser:

  • Revisjon av EUs innkjøpsdirektiv og forsyningsvirksomhetsdirektiv, som i skrivende stund er til behandling i Europaparlamentet og som vil betinge en revisjon av det norske anskaffelsesregelverket
  • Arbeidet i utvalget for forenkling av offentlig innkjøp (forenklingsutvalget), nedsatt 14.12.2012

Norsk Vann har i brev til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) av 21. januar tatt opp en utfordring med dagens norske regelverk for offentlige anskaffelser. Brevet er sendt i kopi også til forenklingsutvalget.

Saken gjelder den særnorske, strenge reguleringen av kommunale VA-virksomheter, som siden 2005 har vært omfattet av forskrift om offentlige anskaffelser sitt virkeområde i stedet for forskrift om innkjøp i forsyningssektorene. Norsk Vann begrunner i brevet hvordan det har medført en rekke ulemper, uten at man samtidig kan se noen vesentlige fordeler. Norsk Vann ber FAD om at den særnorske reguleringen må opphøre, og ber om at innspillet blir tatt med i det kommende arbeidet med det norske anskaffelsesregelverket.

Norsk Vanns brev til FAD kan leses her.

Utskrift

Web Analytics