Staten må også ta sitt ansvar!

program teknologiutvikling mote listhaug

Norsk Vann hadde i går første møte med folkehelseminister Sylvi Listhaug om hvordan programmet for teknologiutvikling i vannbransjen kan skrus sammen. MEF, Huseiernes Landsforbund, Vannklyngen og KS deltok også sammen med embetsverket fra flere departement.

Hovedansvaret for å levere tjenestene innen vann og avløp er og skal være kommunene sitt ansvar. Men skal vi som nasjon evne å gjøre de nødvendige investeringene som må til for å fortsatt opprettholde gode tjenester så må også staten bidra med sitt ansvar. Dette handler om flere elementer som å få på plass en helhetlig vanntjenestelov, utdanne flere ingeniører og fagfolk samt bidra til at rapporteringene som kommunen gjør i dag kan brukes til mer nytte, bl. a. benchmarking. 

Som en oppfølging av Folkehelsemeldingen som ble vedtatt i Stortinget i vår så ønsket Listhaug å møte bransjen for å diskutere utformingen på et program for teknologiutvikling. Norsk Vann, MEF, Huseierne, KS og Vannklyngen sendte et brev i august hvor vi ba om et møte om dette temaet. I går ble det første møtet gjennomført. 

Folkehelseministeren fikk her en felles introduksjon om temaet som organisasjonene hadde utarbeidet på forhånd. Vi var tydelig på at et slikt program må treffe både vann og avløp, at vi bør opp i en årlig satsing på 100-150 millioner kroner og at dette bør finansieres som en del av gebyrene. Vi viste til at 50 kroner fra hver abonnent i Norge kan gi det nødvendige beløpet og at dette vil komme abonnentene til gode gjennom innovative løsninger som skal ivareta både kvalitet, moderne systemer og presse kostnadene nedover. 

Vi fikk i oppgave å jobbe videre med disse tingene til neste møte som folkehelseministeren antydet kom til å bli i februar. For neste år ligger det inne en liten startbevilgning i statsbudsjettet for dette arbeidet. Det blir spennende å se hva regjeringen til slutt blir med bransjen på, men nå er vi i allefall i en konstruktiv dialog som handler om de konkrete mulighetene.  

 
 

Utskrift

Web Analytics