Innspill til skjerpet praksis for sekundærrensing

kysten

Norsk Vann er positiv til signalene fra myndighetene om å skjerpe praksis med å stille krav til sekundærrensing, og hilser velkommen signalene å prioritere avløpsområdet de kommende år. 

Miljødirektoratet varslet i et brev til fylkesmennene 20.08.2019 - se oppslag her – om skjerping av praksis for krav til sekundærrensing innenfor normalt og følsomt område. I Norge er kysten fra svenskegrensa til Lindesnes karakterisert som følsomt område, mens kysten fra Lindesnes til Grense Jakobselv hovedsakelig har blitt karakterisert som mindre følsomt område. 

Norsk Vann har, basert på innspill fra medlemmene og behandling i avløpskomiteen, sendt en kommentar til Miljødirektoratet. 

Et signal om innskjerping av praksis er bra. Dagens situasjon skaper mye frustrasjon i bransjen, og medfører en utilbørlig forskjellsbehandling mellom anlegg som får pålegg og anlegg som ikke får pålegg. Dette kan ofte dreie seg om anlegg som har utslipp til samme resipient.

Dette har over tid gjort at det lokalt er sådd tvil om myndighetenes intensjoner med bestemmelsene om avløp i forurensningsforskriften, og om myndighetenes satsing på avløpssektoren.

I tillegg uttrykker Norsk Vann undring til enkelte formuleringer i brevet, som vi er redd kan skape forvirring hos mottakerne hos fylkesmennene. 

Les brevet fra Norsk Vann her.

 
 

Utskrift

Web Analytics