Skjerpet praksis for sekundærrensing

kysten lindesnes
 
Miljødirektoratet varsler skjerpet praksis for krav til sekundærrensing innenfor normalt og følsomt område. Norsk Vann vil gå i dialog med myndighetene, og inviterer medlemmene til å gi innspill.
 
Miljødirektoratet varsler i et brev til fylkesmennene om skjerping av praksis for krav til sekundærrensing innenfor normalt og følsomt område. I Norge er kysten fra svenskegrensa til Lindesnes karakterisert som følsomt område, mens kysten fra Lindesnes til Grense Jakobselv hovedsakelig har blitt karakterisert som mindre følsomt område. Ferskvannsforekomster er klassifisert som normale områder, så lenge de ikke er klassifisert som følsomme.
 
I brevet viser Miljødirektoratet til EUs avløpsdirektiv, som i Norge er implementert i forurensningsforskriften, og til pågående prosess med evaluering av EU-direktivet. 
 
Miljødirektoratet skriver videre at «Rapporteringen viser at det kun er noen få primærrenseanlegg med kjemisk rensetrinn for fosforfjerning som faktisk klarer å oppnå en tilstrekkelig stabil renseeffekt i samsvar med krav om sekundærrensing i direktivet.»
 
Norsk Vann vil gå i dialog med myndighetene om dette. 
 
Vi inviterer medlemmene til å gi innspill, som kan sendes til Arne Haarr. 
 
Temaet vil bli drøftet i Norsk Vanns avløpskomite, og vil bli omtalt i forbindelse med et innlegg om EUs avløpsdirektiv under årskonferansen i Porsgrunn.
 
Kopi av brevet fra Miljødirektoratet kan leses her.
 
 

Utskrift

Web Analytics