Ønsker møte om «vannmål» i regjerings-plattformen

regjering januar 2019

KS og Norsk Vann har bedt om møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for dialog om mål i regjeringsplattformen av betydning for vann- og avløpstjenestene.

Som tidligere omtalt på norskvann.no  er det flere mål og ambisjoner i den nye regjeringsplattformen som vil være sentrale i arbeidet med å produsere de viktige kommunale vann- og avløpstjenestene fremover. 

KS og Norsk Vann sendte på denne bakgrunn et felles brev 29. januar til Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I brevet ber de to organisasjonene om et møte med politisk ledelse i departementene, for nærmere dialog om oppfølging av utvalgte mål i regjeringsplattformen. Det pekes i brevet på relevante forhold knyttet til regjeringens mål om:

  • sirkulær økonomi
  • organisering, regulering og benchmarking
  • selvkostregelverket
  • vannforvaltning
  • overvann

Brevet kan leses i sin helhet her.

Foto: Ny regjering januar 2019

 

Utskrift

Web Analytics