Vannprofil i Granavollen-erklæringen

granavollen

Flere mål i den nye regjeringsplattformen bygger opp under vannbransjens egne satsinger og ambisjoner, og vil dels være tema på Norsk Vanns fagtreff 5.-6. februar. Norsk Vann ser frem til en god dialog med den nye flertallsregjeringen om oppfølgingen. 
 
Foto: Mona Lindseth
Norsk Vann har tatt en gjennomgang av Granavollen-erklæringen som ble lagt frem i går. Det er en rekke mål og ambisjoner i den nye regjeringsplattformen, som vil være sentrale for vannbransjens arbeid med å produsere de viktige vann- og avløpstjenestene fremover. 

Regjeringen vil bl.a.:

  • At Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi.
  • Gjennomgå organisering og regulering av vann- og avløpssektoren i samarbeid med KS, med sikte på å sikre innovasjon og kostnadseffektiv organisering og struktur. Et aktuelt virkemiddel kan være obligatorisk benchmarking.
  • Styrke norsk vannforvaltning og følge opp vannforskriften. 
  • Følge opp Overvannsutvalgets innstilling. 
  • Stimulere til økt forskning på klimatilpasning. 
  • Samarbeide med kommunene for å sette dem bedre i stand til å håndtere nye utfordringer som følge av klimaendringene, inkludert et forbedret tilbud fra NVE for veiledning om arealplanlegging. 
  • Samarbeide med kommunene om oppfølging av handlingsplanen mot mikroplast.
  • Innføre nytt regelverk for selvkostberegning av kommunale avgifter som sikrer lave gebyrer og effektive tjenester for innbyggerne.
  • Bidra til økt rekruttering av kritisk kompetanse til kommunesektoren i samhandling med sektorene.

I tillegg er det klare ambisjoner i plattformen innen en rekke andre temaer der vannbransjen vil kunne spille en viktig rolle; som innovasjon, digitalisering, klimagassreduksjoner og miljøgiftbekjempning.

- Det er en interessant «vannprofil» i regjeringsplattformen, som i stor grad er i tråd med vannbransjens egne ambisjoner gjennom ny strategiplan for Norsk Vann fra 2019, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann i en uttalelse. 

Effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene er eksempelvis et tema som bransjen selv jobber med. På Norsk Vanns fagtreff 5.-6. februar lanseres en ny rapport om organisering og regulering av vannbransjen i andre land som Norge naturlig sammenlikner seg med, og det vil også være temaer som regionalt samarbeid, evaluering av bestiller/utfører-modell og bærekraftig organisering på dagsorden.

– Norsk Vann ser frem til en god dialog med regjeringen om det videre arbeidet, og vi vil blant annet drøfte oppfølgingen med KS i et møte allerede til uken, forteller Hofshagen.

Granavollen-erklæringen kan lastes ned her. 

Strategiplan for Norsk Vann 2019-2022 finner du her.

Norsk Vanns fagtreff kan du melde deg på her.

 

Utskrift

Web Analytics