Det haster å avklare ansvaret for overvann

logo klima ogmiljodep
 
I et brev til Klima- og miljødepartementet ber Norsk Vann departementet avklare ansvaret for overvann umiddelbart, slik at ikke det uavklarte ansvaret hindrer etablering av overvannsanlegg som er nødvendige for å forebygge skader.

Norsk Vann sendte 5. oktober et brev til Klima- og miljødepartementet hvor vi understreket at det haster å finne en hensiktsmessig ansvarsregulering for eiere av overvannsanlegg. I Rt-2012-820 kom Høyesterett frem til at en fylkeskommunal veigrøft var omfattet av det objektive ansvaret for avløpsanlegg. Med dette som utgangsgpunkt vil de som etablerer tilsvarende overvannsanlegg få et utvidet ansvar for skader som oppstår, uavhengig av om de er private eller offentlige og uavhengig av om de har opptrådt aktsomt eller uaktsomt. Les brevet her.

 

Utskrift

Web Analytics