Innspill til ny Folkehelsemelding

 logo helseogomsorgsdep

Norsk Vann har gitt Helse- og omsorgsdepartementet innspill til arbeidet med ny stortingsmelding om folkehelse, som utdypes i et møte med departementet 3. oktober.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om innspill til sitt arbeid med ny stortingsmelding om folkehelse, som ventelig kommer til behandling i Stortinget våren 2019.

I Norsk Vanns skriftlige innspill påpekes det at drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel og avgjørende for folkehelsen, og at en forsvarlig håndtering av avløpsvannet også er vesentlig for folkehelsen. 

Norsk Vann fremhever derfor flere temaer på vann- og avløpsområdet som bør reflekteres i Folkehelsemeldingen, som behov for ulike satsinger/tiltak som oppfølging av nasjonale mål under «Protokoll om vann og helse», viktigheten av «Nasjonal vannvakt» samt behovet for innovasjon og teknologiutvikling på vann- og avløpsområdet. 

Norsk Vanns skriftlige innspill kan lastes ned her.

Norsk Vann vil i et møte med departementet 3. oktober utdype de ulike temaene som vi mener er viktig at omtales i ny Folkehelsemelding.

 

 

Utskrift

Web Analytics