Kulturminnevern og ledningsarbeider

Bilde artikkel samfunnskritisk infrastrukturPå Riksantikvarens strategiseminar oppfordret Norsk Vann til en mer enhetlig, forutsigbar og samfunnsøkonomisk praktisering av kulturminneloven overfor ledningsarbeider.

9. februar 2010 arrangerte Riksantikvaren seminar om "Forvaltningsarkeologi mot 2020". En hensikt med seminaret var dialog mellom kulturminneforvaltningen og aktører som blir berørt av kulturminnevernet, som innspill til Riksantikvarens arbeid med en overordnet strategi for å sikre arkeologiske kulturminner i et langsiktig perspektiv.

Norsk Vann var invitert til å holde innlegg om "Kabler og ledningsnett - utfordringer og muligheter i samarbeidet mellom kulturminneforvaltningen og ulike tiltakshavere", i tillegg til å delta i paneldebatt.

Norsk Vanns hovedbudskap på seminaret var at kostnader til kulturminnevern, som pålegges infrastruktureier som tiltakshaver ved graving, går direkte på bekostning av tiltak for å bedre infrastrukturtjenestene. Kulturminneloven må derfor forvaltes på en mer enhetlig, forutsigbar og samfunnsøkonomisk måte enn i dag. Norsk Vann oppfordret til at Riksantikvarens planer om en veiledning om forvaltning av kulturminneloven overfor ledningsarbeider, bør realiseres så snart som mulig i nær dialog med berørte infrastruktursektorer.

Norsk Vanns innlegg på seminaret kan lastes ned her: Innlegg Riksantikvaren 20100209 (416,74 kB)

 

 

 

 

Utskrift

Web Analytics