Debatt på Arendalsuka: Vann på avveie

Paneldeltagere vannpåavveie Arendalsuka2018

Norsk Vann og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) arrangerte onsdag debatt om vann på avveie. 

Det var nesten full sal da Norsk Vann og MEF bød inn til debatt om utfordringene for vann- og avløpssektoren i lys av klimaendringene vi opplever. Det går kort tid mellom flom og overvannsproblematikk og tørke. Det er etterslep på investeringer og vedlikehold av infrastrukturen. Samtidig etterlyser både Norsk Vann, MEF, KS, Stortinget med flere en egen vanntjenestelov for sektoren.

I panelet stilte fra venstre Gunn Marit Helgesen (KS), Grethe Helgås (NVE), Marit Holm Lønseth (Høyre), Julie Brodtkorb (MEF), Hege Haukeland Liadal (Arbeiderpartiet) og Toril Hofshagen (Norsk Vann).

Debatten startet med at næringspolitisk rådgiver i MEF, Tore A. Larsen, presenterte utfordringsbildet entreprenørene opplevde. Konklusjonen var dog at det er stor optimisme i bransjen. Deretter holdt adm. direktør i MEF, Julie Bordtkorb, og direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, hver sin innledning om utfordringsbildet slik deres organisasjoner ser det. De var skjønt enige om det store bildet. Investeringsbehovet i bransjen, oppfølging av overvannsutvalget og innføring av egen sektorlov for vanntjenestene. 

NVE får innspill fra kommunene om flom- og skredfarer, og gjør risikobaserte vurderinger på hvor de bidrar med midler for sikring. I statsbudsjettet for 2018 fikk NVE 250 millioner kr til dette arbeidet, som er ordinær drift og ikke tiltenkt ekstreme tilfeller. Helgås fra NVE sa at behovet derimot var på hele 2,5 milliarder kr til arbeidet. Også på flom- og skredsikring er det stort etterslep.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, mente at slike debatter er nødvendige og viktige. Disse temaene må settes på dagsorden, og ulike organisasjoner med felles mål må jobbe sammen mot statlige myndigheter for å få gjennomslag. Vi må skifte fokus fra å reparere til å forebygge, det er billigere hevdet Helgesen. Som også sa at forebygging må bli mer sexy. KS ønsker en nasjonal overvannsmyndighet for å samle det statlige ansvaret, og for at alt ikke bare skal dyttes over på kommunene.

Både stortingsrepresentantene fra Arbeiderpartiet, Hege Haukeland Liadal, og fra Høyre, Marit Holm Lønseth, var enige i at arbeidet med å få på plass en vanntjenestelov må forseres. Men der Arbeiderpartiet tok til ordet for en dugnad mellom kommunene og staten, ønsket Høyre minst mulig statlig overstyring. 

Hele panelet var i det hele enige om utfordringsbildet og mange av tiltakene som må til for å løse utfordringene framover.

Utskrift

Web Analytics