Ønsker møte med KLD om vanntjenestelov

atle hamar foto

- Norsk Vann er glad for at statssekretær Hamar i Klima- og miljødepartementet ser behovet for en vanntjenestelov, og håper et lovutvalg kan nedsettes snarest mulig, sier direktør Toril Hofshagen. 

Norsk Vann har med glede lest statssekretærens uttalelser til Kommunal Rapport og NTB tirsdag 7. august, der han stiller seg positiv til behovet for en vanntjenestelov.

Norsk Vann har, i samarbeid med bl.a. KS, Huseiernes Landsforbund, Finans Norge og MEF, gjennom mange år påpekt behovet for en slik lov. Stortinget har også etterlyst en slik lov ved flere anledninger.

Norsk Vann har i dag sendt en henvendelse til statssekretær Hamar og bedt om et møte for å kunne utdype følgende forhold:

  • Hvorfor behovet for en vanntjenestelov er prekært, sett i lys av erfaringene med årets flom- og tørkesituasjoner
  • Hvordan et lovarbeid hensiktsmessig kan legges opp
  • Hvordan Norsk Vann kan bidra med ressurser til arbeidet, dersom departementet ønsker det

Vanntjenestelov var også på dagsorden i Stortinget 16. mai, da stortingsrepresentant Ole André Myrvold fra Senterpartiet stilte spørsmål til klima- og miljøministeren. Referat fra spørretimen finner du her.

Her kan du lese hva Norsk Vann mener om ny vanntjenestelov. 

Her kan du lese hele rapporten med Norsk Vanns forslag til ny vanntjenestelov.

Foto: Snorre Tønset/KLD

Utskrift

Web Analytics