Møte i Stortingets vanngruppe

Stortingets vanngruppe 29.05.18

I dag var Stortingets vanngruppe samlet til møte med ulike aktører, hvor temaet som ble drøftet var vannforvaltning.

 På bilde ser du fra venstre Åsa Renman (Sabima), Gro Sandkjær Hanssen (NIBR), Anders Iversen (Miljødirektoratet), Ole Andre Myhrvold (Stortingets vanngruppe), Guri Andrea Lowrie (Riksrevisjonen), Torild Fagerbekk (KS) og Toril Hofshagen (Norsk Vann).

Dette var første møte i Stortingets vanngruppe i denne Stortingsperioden (2017 - 2021). Stortingets vanngruppe ble etablert i oktober 2014. Ole André Myhrvold (Østfold Senterparti) er den nye lederen av vanngruppa. I tillegg til Myhrvold deltok også Ketil Kjenseth (Oppland Venstre). Kjenseth er tidligere leder av vanngruppa og nåværende leder av Stortingets Energi- og miljøkomité. I tillegg deltok bl.a. politiske rådgivere, representanter fra myndighetene, vannforvaltningsområdene og interesseorganisasjoner.

Anders Iversen fra Miljødirektoratet åpnet seminaret med å vise fram organisering, tilstand og mål i vannforvaltningen, og eksempler på tiltak i arbeidet med å forbedre vannkvalitet og vannmiljø. Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, snakket om hvordan investeringene som kreves på vann og avløp fram mot 2040 er et viktig ledd i det grønne skiftet, med nye miljøarbeidsplasser og tenkologiutvikling og mulighetene for eksport av denne.

Andre innledere var Sabima, Riksrevisjonen, KS og NIBR som alle snakket om arbeidet etter vannforskriften. Flere påpekte viktigheten av å beholde vannforvaltningsmyndigheten i fylkeskommunene og at planene fortsatt skal hjemles i plan- og bygningsloven. 

Utskrift

Web Analytics