Departementet må sikre vann og avløp i byggesakene

sikring byggesak
 
I et felles brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Norsk Vann, i samarbeid med KS og NKF, oppsummert problemstillingene rundt sikring av vann og avløp i byggesakene og foreslått forbedringer i regelverket.

Mange av Norsk Vanns medlemmer har pekt på at det er behov for å øke fokuset på sikring av drikkevann, slokkevann, spillvann og overvann i byggesakene. Utbyggere må ta hensyn til disse sentrale forholdene i et utbyggingsprosjekt på et tidlig tidspunkt i planleggingen, hvor det vil være kostnadseffektivt å finne gode løsninger til beste for nåværende og kommende huseiere og for de som forvalter de kommunale ledningene.

 

Utskrift

Web Analytics