Godt møte med ny "vannminister"

Mote klima og miljominister

I møte med statsråd Ola Elvestuen tok Norsk Vann opp en rekke temaer der vannbransjen kan spille en viktig rolle i regjeringens satsinger. 

Norsk Vann hadde 16. mars et hyggelig og nyttig møte med ny klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Norsk Vann var representert i møtet ved styreleder Robin Kåss, juridisk rådgiver Elin Riise og direktør Toril Hofshagen. Statsråd Elvestuen har tidligere uttrykt i paneldebatter på Norsk Vann arrangementer at han ønsket å ta rollen som «klima-, vann- og miljøminister», og det ble innledningsvis uttrykt stor glede fra Norsk Vanns side over at det er vilje i regjeringen til en statlig satsing og koordinering på det viktige vannområdet.

Hensikten med møtet var å informere den nye statsråden om hvordan vannbransjen i Norge kan spille en viktig rolle innenfor satsingsområdene i ny regjeringsplattform, herunder innenfor temaene:

  • Klimatilpasning og overvannshåndtering
  • Bærekraft
  • Innovasjon og grønne arbeidsplasser
  • Sirkulær økonomi og kampen mot mikroplast og miljøgifter
  • Norsk vannforvaltning og avløpsrensing
  • Forenkling og avbyråkratisering

I møtet argumenterte Norsk Vann for å nedsette et offentlig utvalg for å utrede innholdet i en sektorlov for vanntjenester, som også vil svare opp for anbefalingene i overvannsutvalgets NOU 2015:16.

 

Utskrift

Web Analytics