Notat vedr. revisjon av forurensningsforskriften

logo miljodirektoratet

Miljødirektoratet har startet arbeidet med revisjon av forurensningsforskriften, og det er behov for tydeliggjøring av krav til etablering av infiltrasjonsanlegg, samt krav til oppfølging av anleggene i driftsfasen.

Det savnes et godt nok grunnlag for planlegging av infiltrasjonsanlegg, og ideelt burde eksisterende veiledninger blitt revidert eller helst erstattet av nytt veiledningsmateriell. I første omgang ønsket Miljødirektoratet at det ble utarbeidet et grunnlag for revisjon av forskriften knyttet til infiltrasjonsanlegg. I den forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe, hvor blant annet Norsk Vann medvirket. NIBIO var ansvarlig for planlegging og gjennomføring av workshop, samt utarbeidelse av oppsummerende notat.

Les hele notatet her.

 

Utskrift

Web Analytics