Endringer i nordisk samarbeid om plastrør

rør

De nordiske bransjeorganisasjonene for kommunale vann- og avløpstjenester, DANVA, Svenskt Vatten, VVY (FIWA) og Norsk Vann, har valgt å trekke seg fra samarbeidet i Nordic Poly Mark (NPM), som er et nordisk sertifiseringssystem for plastrør.

NPM eies av Nordisk Plastrørgruppe, NPG. Sertifiseringen gjennomføres av INSTA-CERT. Kvaliteten på NPM-merkede produkter skal tilsvare den nordiske tradisjonen på plastrørskvalitet. Det har de senere årene oppstått en stadig større forskjell mellom partenes oppfatning om hva som er ”nordisk kvalitet”.

Norsk Vann anbefaler sine medlemmer å:

  • ha en tydelig policy for materialvalg, som normalt bør ta sikte på 100 til 150 års levetid
  • la materialkvaliteten veie tungt ved anskaffelser og ikke bare pris
  • ha en nøye mottakskontroll på byggeplassen for å være sikker på at riktig rør er levert og at rørene er feilfrie
  • etterspørre tredjeparts-sertifisering 
Norsk Vann vil primo 2018 publisere en egen veiledning om plastrør, som vil være et kompetansestøtteverktøy for kommuner, rådgivere, entreprenører og andre på plastrørsområdet.
 
Les Svenskt Vattens, DANVAs, FIWAs og Norsk Vanns felles pressemelding her, for nærmere informasjon.
 
 

Utskrift

Web Analytics